Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 8/ AR 2010/11

Sdělení studijního oddělení
č. 8/ AR 2010/11

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2010/2011

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2010/2011 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 25. 2. do 4. 3. 2011 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBI/GBG Vybrané kapitoly z geobotaniky a biogeografie Havránek Petr P09080
       
KNJ/TJN Technika správného jednání v NJ Bočková Hana P07857
    Honsová Romana P07979
    Klímová Adéla P08602
    Koptyšová Jana P08604
    Pumprová Iveta P08610
    Vávrová Veronika P08947
       
KNJ/GLI1 Genderová lingvistika Hartmannová Klára P090226
    Klomfarová Alena P08660
    Mašlová Tereza P08616
    Poláková Daniela A09037
    Šablatúrová Zdeňka P050009
    Šislerová Tereza A09227
    Troup Pavel P08397
       
KNJ/JHR Jazykové hry Davidová Michaela P07876
       
KNJ/KUH Kulturní a historický seminář Holec Miloš P08615
    Klomfarová Alena P08660
    Šablatúrová Zdeňka P050009
    Trníková Věra P070180
       
UGE/XLITA Bilaterální germanistický seminář univerzit Augsburk a České Budějovice Stehlíková Petra P06961
    Stránská Anna P07869
    Valentová Tereza P06275
    Voldřichová Veronika P07871
    Vrchotová Martina P06276
       
UGE/XHON Hospodářská němčina Hradová Lenka P08387
    Stránská Anna P07869
    Voldřichová Veronika P07871
       
KHV/DĚHP1 Dějiny hudby I Honzl Dominik P10325
    Vajnerová Kristýna A10225
       
KFY/SW1 SolidWorks 1 Veselka David B09181
       
KFY/TMA2 Technické materiály a konstrukce II (kovy) Adel Filip P10622
    Javůrek Petr P10625
    Koch Karel P10627
    Mareš Martin P10631
    Pech David P10472
    Zelenka Petr P10630
       
KPE/HDČ Hudebně dramatické činnosti v MŠ Drsová Šárka P10096
    Havlíčková Jarmila P09818
    Kadlecová Veronika P08308
    Kokšteinová Milada P10100
    Koppová Markéta P09833
    Plchová Jana P09304
    Rajková Markéta P09306
    Tomanová Marie P08317
       
KPE/LAD2 Loutky a divadlo II Bláhová Veronika P10093
    Štěpánek Petr P100032
    Viktor Damián P09187
       
KPE/KARZ2 Komunikace a rétorika II Habrdová Veronika P08049
    Holfeuerová Kamila P08052
       
KZV/ARTK Arteterapie a podpora zdraví Beránková Jana A08159
    Brabcová Jana S08747
    Horáková Kamila A08163
    Krejcárková Veronika P09606
    Marešová Tereza P10577
    Marešová Veronika P10579
    Mrázková Miroslava S08737
    Pavlů Štěpánka P08343
    Říhová Žaneta P08346
       
KVV/UGAU Užitá grafika Knězová Ilona P07121
    Luhanová Pavla P07122
    Vildtová Kateřina P07130
    Zajícová Eva P07132
       
KIN/GINA Geoinformatika Chromý Nikola P09964
    Pintrová Lenka P10154
       
KIN/MOSA Mobilní systémy Chromý Nikola P09964
       
KIN/WWW2 Tvorba www stránek II Kuneš Václav P07219
       
KIN/PPVZ Počítačem podporovaná výuka matematiky Günzel Martin P08414
    Kaňka Martin P08365
    Krčmář Roman P08379
    Maříková Alena P08415
       
KIN/PGR Počítačová grafika Kalný Tomáš P08249
       
KIN/IPSA Integrace podnikových systémů Chromý Nikola P09964
    Šram Vlastimil P08279
    Žemlička Stanislav P08970