Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/ AR 2010/11

Sdělení studijního oddělení
č. 11/ AR 2010/11

Přihlášky k SZZ - podzimní termín

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, že od úterý 24. 5. do 30. 6. 2011 je na webové adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/ k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Přihlášku ve vytištěné podobě lze osobně vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášku k SZZ je třeba na studijní oddělení odevzdat nejpozději do 30. 6. 2011. Pokud budete obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je třeba ji odevzdat na příslušné katedře taktéž do 30. 6. 2011.