Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2011/12

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2011/12

Neotevření předmětů v akademickém roce 2011/2012

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v akademickém roce 2011/2012 (ZS i LS) otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

předměty ZS:

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/VKL Vybrané kapitoly z lingvistiky Pěknic Matěj P09547
       
KAJ/LTE Lingvistika textu Cimburová Jitka P07560
       
KBH/SFL Sci-fi literatura Habrdová Veronika P08049
    Holfeuerová Kamila P08052
    Mondeková Jana P08069
       
KBH/TOT Tvorba odborného a vědeckého textu
(v zimním i letním semestru)
Čekalová Petra P07563
    Habrdová Veronika P08049
    Holfeuerová Kamila P08052
    Moravová Lenka P08726
    Hampergrová Zuzana P08050
       
KBH/MPŠP Mluvený projev ve škole Dubová Denisa P09198
    Musilová Veronika P11155
       
KBH/TNP Práce s textem v novinářské a nakladatelské praxi Staněk Martin P09989
       
KBH/ČŠV Vybrané kapitoly z česko-španělských literárních vztahů Grúz Michael P09409
    Klomfarová Alena P08660
       
KBH/MMFP Moderní metody a formy práce v ČJ na 1. stupni Kubelková Hana P08718
    Musilová Veronika P11155
       
KIN/FLA2 Macromedia Flash II Kopecký Aleš P09522
       
KIN/GINA Geoinformatika Růžička Michal P10159
       
KIN/LGP Logické programování Kolář Pavel P07934
    Pixa Zdeněk P08636
    Žemlička Stanislav P08970
       
KFY/NTEP Netradiční techniky Géblová Zuzana P08680
    Johnová Zuzana P08682
    Řeháková Lucie P06795
       
KFY/DETD Dějiny techniky Brom Jiří P10982
       
KFY/PFY1 Počítačová fyzika - numerické metody I Šebík Matěj B09197
       
KFY/PFY1D Počítačová fyzika I Martínek Jaroslav P100231
    Vopalecký David P100234
       
KFY/PSDM1 Práce s drobným materiálem I Jeníčková Barbora P09205
       
KHV/ETNZ1 Etnická hudba I Hokrová Monika P08458
    Stáhalík Martin P08017
    Svobodová Leona P08663
       
KBI/DNR Determinace nižších rostlin Bezpalcová Eva P08589
    Havránek Petr P09080
    Vondráčková Petra P09086
       
KBI/TMR Topografická mineralogie zájmového regionu Šípková Monika P08647
       
KBI/PPV Počítačem podporovaná výuka v biologii Jannová Hana P090231
       
KPE/IKVZ1 Interkulturní výchova a vzdělávání I Bednářová Kateřina P08040
    Kuřátková Lenka P08881
    Netíková Miroslava P08501
    Ungermanová Tereza P08423
    Vlčková Lucie P07439
       
KPE/KARZ1 Komunikace a rétorika I Cukr Jaroslav Z09004
    Čížkovský Petr P10550
    Klomfarová Monika P07548
    Malá Vladimíra P09217
       
KPE/KLP Klinická psychologie Gorčíková Pavla P08385
    Honnerová Petra P070194
    Pliešovský Michal P08391
       
KPE/KMY Kritické myšlení Jandová Hana P08018
    Kazdová Ivana P07533
    Urbanová Lenka P08020
    Urbanová Pavla P08019
       
KPE/LAD1 Loutky a divadlo I Janová Jana P10908
    Štěpánek Petr P100032
       
KPE/RVP RVP a tvorba ŠVP Rokos Lukáš P07781
    Stehlíková Veronika P07868
       
KPE/YPŠPB Pedagogická a školní psychologie Dvořáková Kristýna P09619
    John Radek P09626
    Měrtlová Lucie P09635
    Voříšková Barbora P09645
    Vosátková Kristýna P09646
       
KPE/YSPVB Sociálně psychologický výcvik Hynek Jan P10787
    Lojíková Pavlína P10794
    Pekařová Alena B10252
       
KPE/YPSSB Psychologie sportu Boorová Eliška P09649
    Křesťan Tomáš P100353
       
KZV/KZJ Kurz zdravotního jezdectví Bahníková Kateřina P10695
    Burdová Lenka P10059
    Horová Jindřiška P10064
    Jurášová Tereza P10066
    Kalousová Václava A09341
    Podaná Vladimíra A09345
    Vlachová Šárka B10330
    Záhorková Jana P10084
 

předměty LS:

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KHV/ETNZ2
(v LS)
Etnická hudba II Karešová Michaela P08659
    Sedláčková Soňa P08661
    Svobodová Leona P08663
       
KBI/VGE
(v LS)
Vedení a organizace geologických exkurzí Fiala Milan P09568
       
KBI/VUŽS
(v LS)
Výchova k trvale udržitelnému životu Novotný Tomáš P04307