Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2011/12

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2011/12

Přihlášky k SZZ - únor 2012

1) Pro studenty magisterských, navazujících magisterských a jednooborových bakalářských oborů:

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/szzform.php jsou od 18. 10. 2011 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line). Přihlášky k SZZ je možné si vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 2. 12. 2011.

Pokud chcete v únorovém termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 2. 12. 2011, neurčí-li vedoucí katedry jinak.

2) Pro studenty oborů se zaměřením na vzdělávání (vedoucí k učitelství) - SZZ pouze ze Společného základu na KPE:

Student se po splnění všech povinností z PgPs (do 20. 1. 2012) přihlásí k SZZ v portálu IS STAG na předmět KPE/QZZB - Pedagogika a psychologie do 22. 1. 2012.