Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2011/12

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2011/12

PŘIHLÁŠKY K SZZ - LÉTO 2012

1) Pro studenty magisterských, navazujících magisterských a jednooborových bakalářských oborů:

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/szzform.php jsou od 1. 2. 2012 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line). Přihlášky k SZZ je možné si vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 31. 3. 2012.

Pokud chcete v letním termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 27. 4. 2012 (s výjimkou Učitelství pro MŠ, SOP - do 30. 3. 2012), neurčí-li vedoucí katedry jinak.

 

2) Pro studenty oborů se zaměřením na vzdělávání (vedoucí k učitelství) - SZZ z oborového předmětu, resp. obhajoba bakalářské práce:

Student se po splnění všech povinností z oborového předmětu, resp. z bloku Bakalářská práce (do 4. 5. 2012) přihlásí k SZZ (zkratka katedry/Q…), resp. k obh. bakalářské práce (zkratka katedry/OBP) v portálu IS STAG do 6. 5. 2012.

Pokud chcete v letním termínu obhajovat bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat BP na sekretariátu příslušné katedry do 27. 4. 2012, neurčí-li vedoucí katedry jinak.