Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 8/ AR 2011/12

Sdělení studijního oddělení
č. 8/ AR 2011/12

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2011/2012

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2011/2012 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 29. 2. do 9. 3. 2012 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/MAJ4 Metodika výuky anglického jazyka IV Marek Filip P070217
    Sedláček Jan P07804
    Wipplinger Martin P07807
       
KBH/ČRLV Kapitoly z česko-ruských literárních vztahů Děkanová Jana P10678
    Grúz Michael P09409
    Lešková Markéta P11447
    Vaľová Eliška P10687
    Zhukovskaya Olga P10689
       
KNJ/JHR Jazykové hry Staněk Libor P08617
       
KNJ/TDU Geschichte der Kunst in den deutschsprachigen Ländern Havlíčková Věra A10007
    Pešáková Romana A10016
    Švarcová Klára A10021
       
KFY/MPF3 Matematika pro fyziky III Kubíček Martin P10816
    Petřík Vladimír P10818
    Varnuška Pavel P07899
       
KFY/TTS Technologie tištěných spojů Bartko Ladislav P10811
    Bušek Pavel B09129
    Petrovič Jakub B11155
       
KFY/TTSD Technologie tištěných spojů Hovorka Zdeněk B10101
    Kubeš František B10113
    Šíma Rudolf B08172
    Váňa Jan B10130
       
KTS/PAH Pohybová aktivita handicapovaných Žalud Roman P10774
       
KVV/FPU Fotografie pro učitele Engelmannová Anna P08561
    Viktorová Iveta P07129
       
KIN/PPVZ Počítačem podporovaná výuka matematiky Bradáčová Hana P08361
    Günzel Martin P08414
    Kaňka Martin P08365
    Krčmář Roman P08379
    Maříková Alena P08415
       
KBI/EFR Ekofyziologie rostlin Beranová Zuzana P08666
    Fiala Milan P09568
    Havránek Petr P09080
    Königer Daniel P08460
    Kováříková Jana P08669
    Matoušek Michal P07775
    Říhová Natálie P08646
       
KPE/TPT Úvod do taneční terapie Jelínková Kristýna P09625
    Klímová Markéta P10789
    Marková Tereza P10796
    Rolinková Martina P10806
    Suchomelová Anna P10802
    Šlajsová Kristýna P11704
    Ulmanová Veronika P11706
    Viktorová Iveta P07129
       
KPE/KLP Klinická psychologie Gorčíková Pavla P08385
    Kazdová Ivana P07533
    Malíková Jana P08065
    Outlá Eliška P08440
    Vlková Kateřina P08086
    Žáková Eva P07553
       
KPE/KNM2 Kinematografic. média II Hoffman Jan P07943
    Jannová Hana P090231
    Kazdová Ivana P07533
    Mráčková Lenka S09487
    Müllerová Karolína P06437
    Procházka Aleš P10418
       
KPE/PNPP Výchovně vzdělávací péče o nadané děti Marušáková Aneta P09224
    Neumannová Klára P10238
    Nová Michaela P10239
    Pavlová Lucie P09232
    Selucká Eva P09242
    Tlačbabová Klára P09247
       
KPE/YZSOB Základy sociální práce John Radek P09626
    Měrtlová Lucie P09635