Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 12/ AR 2011/12

Sdělení studijního oddělení
č. 12/ AR 2011/12

PŘIHLÁŠKY K SZZ - SRPEN 2012

1) Pro studenty všech MAGISTERSKÝCH programů:

Na http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/szzform.php je od 1. 6. do 30. 6. 2012 k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line). Přihlášku ve vytištěné podobě lze osobně vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 30. 6. 2012.

Pokud budete obhajovat diplomovou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP na sekretariátu příslušné katedry do 30. 6. 2012, neurčí-li vedoucí katedry jinak.

 

2) Pro studenty všech BAKALÁŘSKÝCH programů:

Student se po splnění všech povinností, resp. z bloku Bakalářská práce (do 27. 7. 2012) přihlásí k SZZ (zkratka katedry/Q…), resp. k obhajobě bakalářské práce (obory se zaměřením na vzdělávání: zkratka katedry/OBP; jednooboroví bakaláři: zkratka katedry/OBP1) v portálu IS STAG do 29. 7. 2012.

Pokud budete obhajovat bakalářskou práci, je vaší povinností zaregistrovat BP na sekretariátu příslušné katedry do 30. 6. 2012, neurčí-li vedoucí katedry jinak.

Vše viz Opatření děkana č. 1/2012 na http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2012/od12-01.php