Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 13/ AR 2011/12

Sdělení studijního oddělení
č. 13/ AR 2011/12

Informace pro absolventy
(květen/červen 2012 - promoce)

1) Pro absolventy magisterských, navazujících a jednooborových bakalářských programů:

Pozvánku k promoci obdržel každý absolvent od předsedy zkušební komise v den, kdy složil poslední část SZZ. Sazebník úhrad stanovuje poplatek za věcné výdaje spojené s promocemi na částku ve výši 300,- Kč. Splatnost částky je ke dni konání slavnostní promoce.

Povinností všech absolventů PF JU je vyrovnání závazků vůči fakultě (viz formulář vyrovnání závazků; ke stažení na www adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/form.php nebo k vyzvednutí na studijním oddělení PF JU).

 

2) Pro absolventy bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání:

Promoce se bude konat v úterý 18. 9. 2012 v aule Jihočeské univerzity, areál Kolejí a menz, proti koleji K4. Pozvánku (se složenkou) obdrží každý absolvent poštou do 31. 8. 2012. Sazebník úhrad stanovuje poplatek za věcné výdaje spojené s promocemi na částku ve výši 300,- Kč. Splatnost částky je ke dni konání slavnostní promoce.

Povinností všech absolventů PF JU je vyrovnání závazků vůči fakultě (viz formulář vyrovnání závazků; ke stažení na www adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/form.php nebo k vyzvednutí na studijním oddělení PF JU).

 

Podle § 55 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) se za den ukončení studia považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.