Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 1/ AR 2012/13

Sdělení studijního oddělení
č. 1/ AR 2012/13

Informace pro absolventy magisterských, navazujících
a jednooborových bakalářských programů PF JU
(po termínech SZZ v období srpen/září 2012)

  1. Vysokoškolský diplom a Diploma Supplement budou zaslány na adresu trvalého bydliště absolventa uvedeného v databázi IS/STAG.

    Poznámka: Osobní vyzvednutí diplomu a vysvědčení na studijním oddělení PF JU je možné po (včasné) dohodě se svou studijní referentkou.

    Povinností každého absolventa je vyrovnání závazků vůči PF JU (viz formulář na webu i k vyzvednutí na studijním oddělení).

  2. Diplom a Diploma Supplement budou připraveny po skončení období konání SZZ, předány k podpisu děkanovi PF JU a rektorovi JU a teprve následně odeslány. Předpokládáme, že nejpozději k 15. 10. 2012 budou diplomy rozesílány.

  3. V případě, že by měl absolvent zájem zúčastnit se promoce 25. února 2013, zašle do 28. ledna 2013 svůj diplom, diploma supplement a písemné sdělení (návratku) na studijní oddělení PF JU. Toto sdělení je nutné kvůli plánování počtu termínů, počtu a velikosti skupin promoventů v koncertní síni O. Jeremiáše.

  4. Studijní oddělení zašle každému zájemci do 18. února 2013 pozvánku na promoci a poštovní poukázku na uhrazení výdajů spojených s promocemi.