Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2012/13

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2012/13

Neotevření předmětů v akademickém roce 2012/2013

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v akademickém roce 2012/2013 v ZS otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBH/SFL Sci-fi literatura Bednářová Kateřina P08040
    Řandová Ester A11191
    Široká Karolína A11194
       
KBH/TOT Tvorba odborného a vědeckého textu Bednářová Kateřina P08040
       
KBH/ZLK Základy literární komparatistiky Čermáková Pavlína P10396
    Pilečková Simona P10415
    Procházka Aleš P10418
    Skleničková Kateřina P100040
    Šanderová Eva P100041
       
KBH/KČPP Kurz českého pravopisu Novotná Eliška P08503
    Prokopcová Edita P100077
    Remišová Michaela P10246
       
KBH/ČŠV Vybrané kapitoly z česko-španělských literárních vztahů Bohuslávková Veronika P11417
    Douchová Marcela P11174
    Šedová Radka P11478
       
KBH/MVZ Mediální výchova Honzl Lukáš P07515
    Kutišová Veronika P070185
       
KIN/PITA Příprava k testu informační gramotnosti Kinclová Zdeňka P11438
    Kotulková Michaela P11647
    Kozová Michaela P10409
    Kučerová Lenka P110040
    Salhiová Martina P09417
    Staněk Libor P11475
    Taušnerová Olga P110046
    Vavruška Jan P11308
       
KIN/POI Podnikání na Internetu Hřava Jan P11043
    Jinda Martin P11046
    Laudát Martin P10348
    Plakhotnyuk Artem P10357
    Plucar Ondřej P11062
    Stefancic Ioan P11071
       
KFY/KCSP1 Kompenzační cvičení pro děti se spec. vzděl. potřebami I Dubová Denisa P09198
    Kratochvílová Adéla P09215
       
KFY/PSDM2 Práce s drobným materiálem II Málková Zuzana P09222
       
KHV/SMV Smetanova Má vlast Hokrová Monika P08458
       
KBI/SBA Seminář biologických aktualit Jiráčková Bára P11656
    Papežová Nikola P11659
    Žůrková Gabriela P11662
       
KPE/YRXTB Relaxační techniky Ježková Kateřina B11334
    Pálková Monika P10692
    Řeháková Soňa P11700
    Škoda Jakub P12003
       
KPE/YSPVB Sociálně psychologický výcvik Ježková Kateřina B11334
    Kolářová Magdaléna P11687
    Kotenová Nikola P10791
    Lojíková Pavlína P10794
    Stržínková Kateřina P110004
    Škoda Jakub P12003
KPE/POUZ Specifické poruchy učení Kudrlová Jana P08494
    Müllerová Karolína P06437
    Žáková Eva P07553
       
KPE/KLP Klinická psychologie Gorčíková Pavla P08385
    Hrušková Dominika P08883
    Přibyl Cyril P07535
    Žáková Eva P07553
       
KPE/RVP RVP a tvorba ŠVP Nuňez Bolívar Monika P06461
       
KPE/YPSSB Psychologie sportu Blažková Iveta P11671
    Hynek Jan P10787
    Škoda Jakub P12003
    Vilingerová Isabela P11710
       
KPE/HDP3 Hudební dovednosti pro předškolní vzdělávání dětí III Devetterová Marta P11891
    Kadlčková Lenka P11900
       
KPE/YPSO1 Psychologie osobnosti I Machovcová Kamila P11966
       
KPE/SCPK Speciální pedagogika Nosková Miloslava A11256