Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2012/13

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2012/13

Přihlášky k SZZ - únor 2013

TERMÍN KONÁNÍ 4. - 15. 2. 2013

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v únoru 2013, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/szzform.php jsou od 14. 12. 2012 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 20. 1. 2013.

Pokud chcete v únorovém termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 4. 1. 2013, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 25. 1. 2013.

Platí Opatření děkana č. 6/2012 O organizaci SZZ na PF JU v AR 2012/2013 (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2012/od12-06.php).