Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2012/13

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2012/13

Předběžný zápis (studenti 1. roku studia),
korekce zápisu (studenti 2. a vyššího roku studia)
pro letní semestr ak. roku 2012/2013

 

Termín:   13. 1. - 17. 2. 2013
(začátek v neděli v 8.00 hodin, ukončení v neděli ve 23.00 hodin)
- podle provozu jednotlivých budov, resp. počítačových učeben
 

Zápis provedou studenti v portálu Stag prostřednictvím PC na počítačových učebnách, resp. přes internet.

 

!Po uplynutí tohoto termínu není možný dodatečný zápis do LS s výjimkou studentů
prvního a končícího roku studia - viz Opatření proděkana pro studium č. 1/2010!