Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2012/13

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2012/13

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2012/2013

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2012/2013 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 26. 2. do 8. 3. 2013 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/MAJ4 Metodika výuky anglického jazyka IV Netíková Miroslava P08501
       
KAJ/PSP Psaní pro pokročilé Čiperová Věra P07564
    Tušinovský Jan P07588
       
KAJ/ZPM Žurnalistika a vývoj psaných médií Tušinovský Jan P07588
       
KAJ/KOGB Korektivní gramatika Coufalová Markéta A12188
    Dvořáková Zuzana A12189
       
KBH/VKL Vybrané kapitoly z lexikologie Donéeová Hana A12241
    Müllerová Karolína P06437
    Sýkorová Karolína P08428
    Tušinovský Jan P07588
       
KBH/ÚKT Úvod do komparatistiky - text. gramotnost Nuňez Bolívar Monika P06461
       
KHV/THVZ Teorie hlasové výchovy Antošová Jana P120354
    Maršíková Renáta P12135
       
KTS/ATL Teorie a didaktika atletiky Břečka Viktor P100198
       
KTS/KPAP Kurz pohybových aktivit Jiřičková Renata P08769
       
KTS/KVTBS Vysokohorská turistika Dvořáková Jana P10219
       
KTS/PAH Pohybová aktivita handicapovaných Krejcar Jakub P11743
       
UHE/VPŘ89 Dějiny politického myšlení Floriánová Alena P09651
       
KZV/MUZB2 Muzikoterapie a zákl.hud. psychologie II Jurášová Tereza P10066
       
KZV/KACB Kondiční atletická cvičení Brožek Radek P11801
    Kokeš Radim Z12822
    Trajkov Lukáš P11026
    Válek Pavel V10B058P
       
KVV/VKR Večerní kreslení Jínová Alexandra P120292
    Kutišová Veronika P070185
    Matoušková Monika P120296
    Schmidtová Klára A11176
    Svobodová Tereza A11178
    Švarcová Kamila P10081
    Winkler Pavel P11575
       
KIN/MOSA Mobilní systémy Bémová Veronika P12063
    Makovec Roman P120262
    Průcha Dominik P12090
       
KIN/UMI Umělá inteligence Kalafut Petr B11073
    Klofáč Patrik B11077
    Tetík Jakub B11134
       
KPE/TPT Úvod do taneční terapie Davídek Petr P12271
    Khánská Lenka P12282
    Kučerová Petra P11197
    Lázničková Milada P12287
    Vostřelová Hana P12305
       
KPE/POUP Specifické poruchy učení Helebrantová Markéta P09200
    Marušáková Aneta P09224
    Musilová Kateřina P09228
       
KPE/KNM2 Kinematografic. média II Bednářová Kateřina P08040
    Janoušek Ondřej P07647
    Kutišová Veronika P070185
    Müllerová Karolína P06437
    Šmíd David Z11573
    Vacková Eliška P08427
       
KPE/YZVZB Základy výchovy ke zdraví Krajčovič Jan P11551
       
KSV/RPSM Řízení a právo ve školství Kubalová Kristýna P12562