Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2012/13

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2012/13

Organizace zápisu do zimního semestru akademického roku 2013/2014

 

POZOR - ZMĚNA!

Při zápisu se řiďte Opatřením proděkana č. 3/2013 -
viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-03.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

  1. 2. 6. (od 8.00 hod.) - 31. 7. (do 23.59 hod.) 2013
    předběžný zápis (ve Stagu "předzápis") všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  2. 1. 9. (od 8.00 hod.) - 29. 9. (do 23.59 hod.) 2013
    potvrzení zápisu předmětů zapsaných v předběžném zápisu na rozvrhové akce, korekce předzápisu

Pouze ve dnech 2. - 14. 6. 2013 probíhá předzápis na celé JU a pouze v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou.

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.
Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.