Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/ AR 2012/13

Sdělení studijního oddělení
č. 11/ AR 2012/13

PŘIHLÁŠKY K SZZ - LÉTO 2013

TERMÍN KONÁNÍ 26. 8. - 30. 8. 2013

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v letním termínu 2013, že na adrese

http://www.pf.jcu.cz/prihlasky-szz

jsou od 3. 6. 2013 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

 

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 30. 6. 2013.

Pokud chcete v letním termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 28. 6. 2013, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 31. 7. 2013.

Platí:

  1. Opatření děkana č. 6/2012 O organizaci SZZ na PF JU v AR 2012/2013 (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2012/od12-06.php)
  2. Opatření proděkana č. 1/2013 K postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012 (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-01.php)