Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/ AR 2013/14

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2013/14

Neotevření předmětů v zimním semestru 2013/2014

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru 2013/2014 v ZS otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBH/SFL Sci-fi literatura Beneš Martin P13512
    Holáková Natálie P13590
    Králová Valentina P13593
    Porubčan Dominik P13603
       
KBH/TOT Tvorba odborného textu Beneš Martin P13512
       
KBH/KČPK Kurz českého pravopisu Chytrá Eva P13673
       
KIN/TEM1A Tvorba e-learningových materiálů Bulín Lukáš P11035
       
KBI/FOT Fotografie v přírodovědě Kordík Jiří S11437
    Papežová Nikola P11659
    Špaková Markéta P13201
       
KBI/PVP Počítačem podporov. výuka v přírodopisu Kopecká Marie P12011
       
KFY/PŠP3 Praktika školních pokusů III Trantýr Tomáš P12552
       
KFY/SVEB1 Statistické vyhodnocení experimentálních dat I Koch Karel P13633
    Novotný Ondřej P13656
    Zoubek Tomáš P13657
       
KFY/TCV Technická cvičení - nástroje Novotný Jakub P130082
       
KFY/TFY1 Teoretická fyzika I - teoretická mechanika Boj Evariste B12081
       
KPE/YPPVB Psychologie pomáhajících vztahů Hrešan Andrej P10786
       
KPE/TPT Úvod do taneční terapie Davídek Petr P12271
    Lázničková Milada P12287
    Plašil Jan P130061
    Ráčková Zdeňka P11697
    Skryja Libor S12673
       
KPE/PSZZ Psychologie prevence závislostí Janíčková Petra P13329
    Marhanová Lucie P13232
    Skálová Markéta P10801
       
KHV/HAP Hudba a počítač Křenková Lucie P11147
       
KTS/SOFV Softball Borovková Jana P13585
    Hamrová Kateřina S11426
    Krejčí Radim A12030
    Krýsl Jakub P13300
    Pausarová Michaela S11153
    Samek Felix B12391
    Schenk Radek P12260
    Staněk Jakub P13243
       
KZV/ZBÚB Základy bojových umění - aikidó Musilová Zuzana P11016
    Petrusová Lenka P120174
    Procházková Kristýna P11020
       
KZV/EBALB Eduball Čadková Ladislava P11004
    Myslíková Michaela P120166
    Šmolíková Tereza P120179
       
KZV/KBWN Kurz balneologie a wellness Bečvářová Ivana P120156
    Brujová Veronika P13733
    Fléglová Kristýna P130090
    Fléglová Kristýna P130095
    Hříbalová Petra P13738
    Hynek Jan P13739
    Jírová Lucie P120392
    Munduchová Pavla P13740
    Petránová Eva P13741
    Průchová Veronika P13742
    Součková Jana P120385
    Tetourová Marie P120182
       
KAJ/AJZ1 Anglický jazyk I Havránková Iveta Z12619
       
KAJ/BARZ Britsko - americké reálie Salvador Baeza Beatriz T13589
       
KSV/FUMM Filozofie umění Macoszková Nikola P13573
    Mášová Anna P120326
    Rabová Markéta P13500
       
KZV/TATB Tanec a taneční terapie Vávrová Anna T11371