Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2013/14

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2013/14

Certifikátové programy
Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ
a Výtvarná výchova pro 1. stupeň ZŠ

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy zapsané v akademickém roce 2013/2014 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od letního semestru zapsat certifikátový program Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ nebo Výtvarná výchova pro 1. stupeň ZŠ.

Pokud se tak studenti rozhodnou, je třeba, aby se nejpozději do 17. 1. 2014 přihlásili na příslušné katedře u sekretářky:

  • Katedra tělesné výchovy a sportu - p. V. Pohanková, tel. 387 773 170
  • Katedra výtvarné výchovy - p. Ing. M. Slípková, tel. 387 773 240

Katedra předá kompletní seznam studentů studijnímu oddělení 20. 1. 2014. Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.