Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2013/14

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2013/14

Neotevření předmětů na letní semestr akad. roku 2013/2014

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2013/2014 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 20. 2. do 7. 3. 2014 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/BAK2 Britská a americká kinematografie II Kramelová Lucie P13499
    Sedláček Tomáš P13501
       
KAJ/ASPZ2 Asistentská praxe II - AJ Jedličková Radka P07526
       
KBI/EFR Ekofyziologie rostlin Mrázková Lucie P12013
    Novoměstská Markéta P120346
    Volavka Tomáš P12149
    Vondruška Jan P12233
       
KBI/ENV58 Exkurze k environment. výchově Faltinová Jana P13830
       
KBH/UFJ Úvod do filozofie jazyka Jurcová Miroslava P13518
    Králová Valentina P13593
    Kučerová Barbora P13596
    Marková Aneta P13507
    Němečková Petra P12597
       
KBH/TNP Práce s textem v novinář. a nakl. praxi Kamišová Marie P12029
       
KFY/AFY Aplikovaná fyzika Blažek Jiří P13641
    Sekal Tomáš P13643
       
KFY/DAKD Design a konstruování Míček Radek P12910
    Schandl Petr P12912
    Vospěl Rostislav P12916
       
KFY/SSOD Strojní součásti Míček Radek P12910
    Schandl Petr P12912
    Vospěl Rostislav P12916
       
KFY/SW3 SolidWorks III Kotrba Jiří P11822
    Koudela Zdeněk P12415
    Skotnica Rostislav P12169
    Tkáč David P11629
       
KFY/TCV Technická cvičení - nástroje Feiková Veronika P13220
       
KFY/TZČD Technická zájmová činnost Míček Radek P12910
    Vospěl Rostislav P12916
       
KFY/MFY3 Matematika pro fyziky III Boj Evariste B12081
       
KFY/DGMZ Deskriptivní geometrie Hankovec Tomáš P130089
    Javůrek Petr P12167
    Koch Karel P13633
    Novotný Ondřej P13656
    Zoubek Tomáš P13657
       
KNJ/PVJ Počítačem podporovaná výuka NJ Hudatzká Kristina P11646
    Neubauer Jakub P11785
       
KNJ/CVL Cvičení k lexikologii Dubská Veronika P13544
    Kulichová Lucie P13488
    Marková Veronika P13546
    Píchová Martina P13221
       
KVV/IGTU2 Intermedia v grafické tvorbě II Pragerová Tereza P13570
    Průšová Renáta P13569
       
KVV/VKR Večerní kreslení Bednář Matyáš P130075
    Matoušková Monika P120296
    Míková Martina P11516
    Nermuťová Nikola P11594
    Pechová Nikola P13031
       
KIN/HWA Praktikum z hardware Klein Ondřej P10339
    Nebeský Martin P11939
       
KIN/KPA Kancelářské počítačové aplikace Čech Roman E13195
    Fabiánová Alena P12788
    Roháčková Václava P11328
       
KIN/MOSA Mobilní systémy Červený Ivo P11037
       
KIN/TAB Práce s interaktivní tabulí Hudatzká Kristina P11646
    Roháčková Václava P11328
       
KIN/ZWW Základy tvorby WWW stránek Pobříslová Barbora P13624
       
KPE/PCV Praktická aplikace psychologie citové vazby Lanc Jiří P11356
    Šonková Eva P11363
       
KZV/VDHP Výchova k dentální hygieně Koptíková Pavla P120295
    Kussinová Lenka P12984
    Mičanová Pavlína P12105
       
KZV/MUZB2 Muzikoterapie a zákl. hud. psychologie II Belšanová Lucie P12097
    Hauková Michaela P12101
    Mertlík Josef P120256
    Mičanová Pavlína P12105
       
KZV/POEB Poetoterapie Faustová Martina P120357
    Špirková Irena P130109
       
KZV/ARTU Arteterapie Krobová Gabriela P12459
    Podlešáková Hana P12461
    Roučková Veronika P12462
    Špindlerová Andrea P12265
    Záhoříková Markéta Marie P12139