Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2013/14

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2013/14

Organizace zápisu do zimního semestru akademického roku 2014/2015

 

Při zápisu se řiďte Opatřením proděkana č. 2/2014 -
viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2014/oprod14-02.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

  1. 1. 6. (od 8.00 hod.) - 27. 7. (do 23.59 hod.) 2014
    předběžný zápis (ve Stagu "předzápis") všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  2. 1. 9. (od 8.00 hod.) - 28. 9. (do 23.59 hod.) 2014
    potvrzení zápisu předmětů zapsaných v předběžném zápisu na rozvrhové akce, korekce předzápisu

Pouze ve dnech 1. - 13. 6. 2014 probíhá předzápis na celé JU a pouze v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou - e-mail: rozvrhari@seznam.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.
Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.

 

Instrukce k předzápisu a zápisu viz

publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2013/14, s. 32-35

a http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/predzapis_navod.php