Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2013/14

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2013/14

PŘIHLÁŠKY K SZZ - LÉTO 2014

TERMÍN KONÁNÍ 25. 8. - 29. 8. 2014

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v letním termínu 2014, že na adrese

http://www.pf.jcu.cz/prihlasky-szz

jsou od 2. 6. 2014 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

 

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 29. 6. 2014.

Pokud chcete v letním termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 27. 6. 2014, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 31. 7. 2014.

Platí:

  1. Opatření proděkana č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-04.php)
  2. Opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-05.php