Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/ AR 2014/15

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2014/15

Neotevření předmětů v zimním semestru 2014/2015

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru 2014/2015 v ZS otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBH/KOO Vybrané kapitoly z ortoepie a ortofonie Jirkalová Iveta P120320
    Soukupová Nikola P11474
    Šedivá Adéla P12608
       
KBH/VPL Vybrané problémy z literatury 19. století Bukurová Nikola P14638
    Dražilová Lenka P14666
    Hušková Kateřina P14668
    Jungvirt Daniel P140293
    Pelánová Klára P14681
       
KAJ/ANJK9 Anglický jazyk IX Polášková Lucie P120371
       
KAJ/VAL2 Vybr. kapitoly z angloamer. literatury II Janeček Michal P13497
    Sedláček Tomáš P13501
       
KAJ/PLPP Práce s literárním textem Mašátová Lucie P09225
       
KBI/ZSM Základní statistické metody v biologii Janda Václav P14751
    Kopecká Marie P12011
    Novoměstská Markéta P120346
    Pařízková Šárka P12014
       
KFY/DIOPD Didaktika odborných předmětů Macoun Jan P14867
       
KFY/ŘPPDF Řízená pedagogická praxe F Brom Jiří P13659
    Palkoska Tomáš P13662
       
KFY/VTF Výpočetní technika pro fyziky Jakubčíková Barbora P12671
       
KMA/ZÁMP Zájmová matematika Břečka Viktor P100198
       
KMA/SZM1 Seminář ke státní zkoušce z matematiky I Karlovská Tamara P12434
    Kuřímská Martina P12435
    Machovcová Tereza P12436
    Suchá Lucie P12438
       
KNJ/AKT Německy mluvící země aktuálně Háková Lada P140332
    Josková Pavlína P11279
    Kulichová Lucie P140350
    Slaboňová Denisa P14764
    Žitná Eva P13496
       
KNJ/INT Základy interkulturní výchovy Háková Lada P140332
    Hovorková Veronika P11782
    Hůla Marek P140257
    Josková Pavlína P11279
    Krpalová Michaela P140192
    Kulichová Lucie P140350
    Sarauerová Radka P11651
       
KNJ/NJMBA Německý jazyk I Benešová Gabriela P120328
       
KNJ/RET Rétorika Berkovcová Martina P13190
    Bláhovcová Barbora P13183
       
KTS/JOG1 Jóga I Sekyrová Tereza T12748
       
KTS/KAV Karate pro výběrovou tělesnou výchovu Takáčová Jana P14453
    Voráček Marek P13362
       
KTS/STR TD sportovního tréninku Popelková Eliška P140319
       
KZV/AVAN Aplikace výchovných aktivit v tyflopedii Čadková Ladislava P140107
    Diepoldová Lucie P140108
    Riegerová Pavla P140112
       
KZV/HPPB Hygiena pracovního prostředí Trnková Lenka P140114
    Vandlíčková Karolína P140115
       
KZV/MUZU Muzikoterapie Záhoříková Markéta Marie P12139
       
KZV/MUZB1 Muzikoterapie a základy hudební psychologie I Fröhlichová Barbora P13023
    Mičunková Veronika P13028
       
KZV/POEB Poetoterapie Jarošová Tereza P140306
    Pechová Nikola P13031
    Princová Martina P120257
       
KZV/ZBÚK Základy bojových umění - aikidó Šalek Jakub P12997