Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2014/15

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2014/15

PŘIHLÁŠKY K SZZ - ÚNOR 2015

TERMÍN KONÁNÍ 2. - 13. 2. 2015

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v únoru 2015, že na adrese

http://www.pf.jcu.cz/prihlasky-szz

jsou od 21. 11. 2014 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

 

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 18. 1. 2015.

Splnit podmínky pro konání SZZ je třeba do 16. 1. 2015.

Pokud chcete v únorovém termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 5. 1. 2015, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 23. 1. 2015.

 

Platí:

Opatření proděkana č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů

a Opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU