Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2014/15

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2014/15

Organizace zápisu do letního semestru akademického roku 2014/2015

 

Při zápisu se řiďte Opatřením proděkanky č. 4/2014 -
viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2014/oprod14-04.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

  1. 11. 1. (od 8.00 hod.) - 23. 1. (do 12.00 hod.) 2015
    předběžný zápis (ve Stagu "předzápis") všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  2. 7. 2. (od 8.00 hod.) - 15. 2. (do 23.59 hod.) 2015
    potvrzení zápisu předmětů zapsaných v předběžném zápisu na rozvrhové akce, korekce předzápisu

V těchto dvou termínech probíhá předzápis na celé JU a v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou - e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.
Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.

! Po uplynutí tohoto termínu není možný dodatečný zápis do LS s výjimkou studentů prvního a končícího roku studia - viz Opatření proděkana pro studium č. 1/2010 !