Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2014/15

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2014/15

Neotevření předmětů na letní semestr akademického roku 2014/2015

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2014/2015 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 18. 2. do 6. 3. 2015 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/CAN Kanadské reálie Pavlis Michael P12505
    Šmídlová Anežka P14753
       
KAJ/PLPP Práce s literárním textem Mašátová Lucie P09225
    Tůmová Jana P11167
       
KBI/ERO Základy ekologie rostlin Feslová Aneta P14183
    Jakšová Jiřina P14184
       
KBI/ENV58 Exkurze k environment. výchově Semrádová Martinů Lenka P13699
       
KBH/KOO Vybrané kapitoly z ortoepie a ortofonie Hlaváčková Petra P11431
    Jirkalová Iveta P120320
    Šedivá Adéla P12608
       
KBH/PCČJ Praktická cvičení z českého jazyka Kratochvílová Adéla P09215
       
KBH/VPL Vybrané problémy z literatury 19. století Fuksová Veronika P13587
       
KBH/LKP Literární komparatistika Čásenská Petra P14756
    Kodetová Lucie P14818
    Ťoupalová Veronika P14825
       
KFY/SW3 SolidWorks III Koudela Zdeněk P12415
    Maurenz Tomáš P13208
    Stehlík Radim P13218
    Szabó Robin P12465
       
KFY/STM Stavební materiály a konstrukce Farkota Jakub P12225
       
KFY/TPD Technická praktika Pelc Vít P14879
       
KFY/TTSD Technologie tištěných spojů Liška Jiří B14092
       
KGE/PLGZZ Planetární geografie Hůttová Kamila P12183
    Kaiserová Lenka P12185
    Kándlová Michaela P12186
    Kavková Šárka P120271
    Pavlíčková Hana P12200
    Sulková Michaela P12205
    Šálená Markéta P12207
    Šandová Tereza P12208
    Vitejčková Martina P12218
    Zelenková Dominika P12220
    Zemanová Markéta P12223
       
KNJ/CVL Cvičení k lexikologii Krpalová Michaela P140192
       
KPE/FMIO Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení Vostrovská Marika P12303
       
KPE/YPPPB Pedagogicko-psychologické poradenství Leharová Jana P13230
       
KPE/YSPUB Specifické poruchy učení - psychologický pohled Janíčková Petra P13329
       
KBI/MIK01 Základy biologie bakterií a virů Hrubešová Tereza P13195
    Janda Václav P14751
    Podlešáková Hana P12461
       
KBI/ZOO07 Terénní cvičení ze zoologie Hrubešová Tereza P13195
    Marková Nikola P13427
    Tichá Zuzana P13430
       
KBI/ZOO57 Terénní cvičení ze zoologie Faltinová Jana P13830
       
KBI/EVK Ekologická výchova - kurz Klomfarová Monika P07548
       
KBI/DEN Základy dendrologie Edl Tomáš T14180
    Slováková Karolína Z14205
    Štroblová Sára Z14209
       
KBI/DEO Determinace obratlovců Landová Tereza P120244
    Lhotová Anežka P12143
    Nerad Jiří P12489
    Petrášková Kamila P12145
    Stočesová Lucie P12146
    Tomková Jaroslava P12439
    Volavka Tomáš P12149
    Vondruška Jan P12233
       
KZV/VTULB Vodní turistika - loďkování Bednář Matyáš P130075
    Vaštík Lukáš P130078
    Zelenka Šimon P13039
       
KZV/SPN Sociální politika, podpora rodiny a zdraví Papežová Nikola P140391
    Tesař Michael P140254
    Uhlířová Pavla P14813