Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 8/ AR 2014/15

Sdělení studijního oddělení
č. 8/ AR 2014/15

Organizace zápisu do zimního semestru akademického roku 2015/2016

 

Při zápisu se řiďte:

 1. Opatřením proděkanky č. 3/2015 -
  viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2015/oprod15-03.php
 2. Opatřením děkana č. 1/2015 ke studentskému hodnocení výuky - !každý student je povinen zúčastnit se studentského hodnocení výuky! -
  viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-01.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

 1. 31. 5. (od 8.00 hod.) - 19. 7. (do 23.59 hod.) 2015
  předběžný zápis (ve Stagu "předzápis") všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
 2. 1. 9. (od 8.00 hod.) - 28. 9. (do 23.59 hod.) 2015
  potvrzení zápisu předmětů zapsaných v předběžném zápisu na rozvrhové akce, korekce předzápisu

Pouze ve dnech 31. 5. - 12. 6. 2015 probíhá předzápis na celé JU a pouze v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou - e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.
Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.

 

Instrukce k předzápisu a zápisu viz

publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2014/15, s. 32-35

a http://home.pf.jcu.cz/~rozvrhpf/