Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2014/15

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2014/15

PŘIHLÁŠKY K SZZ - LÉTO 2015

TERMÍN KONÁNÍ 24. 8. - 28. 8. 2015

(KPE může pro obory MŠ, SOP, PSYCH a UOP stanovit odlišná data)

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v letním termínu 2015, že na adrese

http://www.pf.jcu.cz/prihlasky-szz

jsou od 3. 6. 2015 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

 

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 28. 6. 2015.

Pokud chcete v letním termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 26. 6. 2015, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 31. 7. 2015.

Platí:

  1. Opatření proděkana č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-04.php)
  2. Opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-05.php