Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/ AR 2015/16

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2015/16

Neotevření předmětů v zimním semestru akademického roku 2015/2016

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru 2015/2016 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KPE/YNDRB Neuropsychologická diagnostika v komplexní rehabilitaci Fendrychová Lucie P13225
    Hradecká Bronislava P13226
    Janíčková Petra P13329
    Kozová Michaela P13229
    Soldátová Barbora P13242
       
KFY/EKL Ekologie Písačka Petr P14428
       
KFY/MATE Technické materiály Břečka Viktor P100198
       
KFY/PLA Fyzika plazmatu Marek Jan P14802
       
KHV/DPHZ Dějiny populární hudby a jazzu Ulrich Vratislav P08623
    Vaščilková Petra P13118
    Vošahlík Vojtěch P120356
       
KTS/PZV Potápění se základní výstrojí Ondruš Jaroslav B14014
    Pavlečková Monika P12159
    Podlešáková Lenka P15436
    Strejc Jakub B14433
    Šírek Vladimír P13699
       
KNJ/DRV1 Dramatická výchova I Miková Lucie P15577
       
KZV/EBALB Eduball Bromová lucie P15653
    Kleňhová Kateřina P15655
    Skovajsa Radko P15309
    Švihovcová Lucie P15656
    Volf Filip P15517