Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2015/16

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2015/16

PŘIHLÁŠKY K SZZ - ÚNOR 2016

TERMÍN KONÁNÍ 1. - 12. 2. 2016

 

(KPE může pro obory MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP stanovit odlišná data konání SZZ. SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 25. - 29. 1. 2016 v souladu s harmonogramem AR 2015/16 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.)

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v únoru 2016, že na adrese

http://www.pf.jcu.cz/prihlasky-szz

jsou od 27. 11. 2015 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

 

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 17. 1. 2016.

Splnit podmínky pro konání SZZ je třeba do 15. 1. 2016.

Pokud chcete v únorovém termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 4. 1. 2016, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 22. 1. 2016.

 

Platí:

Opatření proděkana č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů

a Opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU

a Opatření proděkanky č. 6/2015 o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU