Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2015/16

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2015/16

PŘIHLÁŠKY K SZZ - LETNÍ TERMÍN 2016

TERMÍN KONÁNÍ 16. 5. - 3. 6. 2016

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v letním termínu 2016, že na adrese

http://www.pf.jcu.cz/prihlasky-szz

jsou od 4. 3. 2016 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

 

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 1. 5. 2016.

Pokud chcete v letním termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 29. 4. 2016, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 6. 5. 2016.

Platí:

  1. Opatření proděkana č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-04.php)
  2. Opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-05.php)
  3. Opatření proděkanky č. 6/2015 o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2015/oprod15-06.php)