Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2015/16

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2015/16

PŘIHLÁŠKY K SZZ - LÉTO 2016

TERMÍN KONÁNÍ 22. 8. - 26. 8. 2016

(KPE může pro obory MŠ, SOP, PSYCH a UOP stanovit odlišná data.
SZZ, které zajišťuje FF JU, se mohou konat též 5. - 9. 9. 2016.)

 

Sdělujeme všem studentům, kteří se chtějí přihlásit k SZZ v letním termínu 2016, že na adrese

http://www.pf.jcu.cz/prihlasky-szz

jsou od 8. 6. 2016 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (pouze v podobě k odeslání on-line).

 

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 26. 6. 2016.

Pokud chcete v letním termínu obhajovat diplomovou, resp. bakalářskou práci, je Vaší povinností zaregistrovat DP, resp. BP na sekretariátu příslušné katedry do 24. 6. 2016, neurčí-li vedoucí katedry jinak. Harmonogram SZZ zveřejní katedry na svých nástěnkách do 31. 7. 2016.

Platí:

  1. Opatření proděkana č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-04.php)
  2. Opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2013/oprod13-05.php
  3. Opatření proděkanky č. 6/2015 o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU
    (viz http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2015/oprod15-06.php