Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 16/2001

Sdělení studijního oddělení
č. 16/2001

Průkazy studentů

Studenti zapsaní do 1. roku studia v akad. roce 2001/2002 si mohou vyzvedávat na studijním oddělení u svých studijních referentek průkazy studentů, a to následovně:

Od pátku 5. 10. 2001 jsou k dispozici průkazy následujících programů, resp. oborů:

  • učitelství pro střední školy
  • učitelství pro 1. stupeň základních škol
  • učitelství pro základní umělecké školy
  • kulturní historie
  • prezenční bakalářské obory

Průkazy studentů učitelství pro 2. stupeň základních škol a kombinované formy bakalářského studia budou k dispozici od pondělí 8. 10. 2001.

Prosíme studenty, aby jeden zástupce každého kruhu vyzvedl na studijním oddělení pokud možno průkazy pro celou skupinu.