Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/ AR 2016/17

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2016/17

Neotevření předmětů v zimním semestru akademického roku 2016/2017

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru 2016/2017 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/AJP9 Anglický jazyk IX Bílá Dita P12172
    Černá Věra P12176
    Hubená Irena P12182
       
KNJ/NPRA Německý pravopis Hřídelová Kristýna P15842
    Jílková Kateřina P16580
    Kučera Tomáš P16513
    Květoňová Šárka P15573
    Martinů Kateřina P15575
    Růžičková Veronika P16514
    Šilerová Monika P16516
       
KNJ/PCH Práce s chybou ve výuce němčiny Hradilová Hana P16285
    Kalová Michaela P16286
    Karešová Denisa P16287
    Pechová Ivana P16275
    Šmahová Alžběta P160012
       
KBH/VPL Vybrané problémy z literatury 19. století Hejtmánková Kateřina P14645
    Kratochvíl Daniel P16586
    Kučerová Monika P16874
    Malá Nikola P14650
    Rieneslová Denisa P160040
       
KZV/ART1 Arteterapie se zaměřením na výchovu ke zdraví I Hammerlindl Daniel P15637
       
KZV/KCTK Kondiční cykloturistika Dittrichová Iveta P140117
       
KZV/KCTB Kondiční cykloturistika Kramlová Kateřina P16632
       
KZV/IPU Integrace postižených dětí, aplikované pohyb. aktivity pro postiž. Kalistová Daniela P15540
    Michálková Markéta P15521
    Vlčková Aneta P15527
       
KZV/EBALK Eduball Drsová Iveta P15701
    Kahounová Jana P15703
    Kordík Jiří P15930
       
KFY/MPKČB Praktické a konstrukční činnosti Drátovská Viktorie P14408
    Malá Lucie P140276
       
KBI/ENV02 Ekologická výchova - kurz Haškovcová Tereza P16797
    Jalovcová Kateřina P16531
    Nerad Jiří P15288
    Saiz Palencia Jesús P16215
    Volavka Tomáš P15613
       
KBH/SLO Slovenština Alijová Sabina P14618
    Hosenseidlová Štěpánka P16825
    Strnad Ladislav P15602
    Šidlíková Tereza P160033