Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2016/17

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2016/17

Organizace zápisu do letního semestru akademického roku 2016/2017

 

Při zápisu se řiďte Opatřením děkana č. 5/2016 (Čl. 2) - viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2016/od16-05.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

  1. 8. 1. (od 8.00 hod.) - 20. 1. (do 12.00 hod.) 2017
    předběžný zápis (ve Stagu "předzápis") všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  2. 4. 2. (od 8.00 hod.) - 12. 2. (do 23.59 hod.) 2017
    potvrzení zápisu předmětů zapsaných v předběžném zápisu na rozvrhové akce, korekce předzápisu

V těchto dvou termínech probíhá předzápis na celé JU a v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou - e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.
Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.