Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/ AR 2016/17

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2016/17

Pro účastníky celoživotního vzdělávání -
poplatky za letní semestr akademického roku 2016/2017

 

Vážení účastníci celoživotního vzdělávání,

upozorňujeme Vás na povinnost do 28. 2. 2017 uhradit stanovenou úplatu za letní semestr 2016/17 Vašeho studia v placeném programu.

Poplatek zaplaťte na účet PF JU:
Název banky: ČSOB       Číslo účtu: 104725778/0300
Variabilní symbol a částka: viz tabulka
Specifický symbol: Vaše rodné číslo bez lomítka

Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, požádejte o vystavení faktury e-mailem p. Alenu Dvořákovou - advo@pf.jcu.cz
Do e-mailu uveďte přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení, částku, variabilní a specifický symbol.

 

Učitelství pro střední školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
DVPP - Učitelství anglického jazyka pro SŠ CŽV AJ/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ CŽV ČJ/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství fyziky pro SŠ CŽV F/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství informatiky pro SŠ CŽV In/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství matematiky pro SŠ CŽV M/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství tělesné výchovy pro SŠ CŽV TV/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ CŽV Z/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ FIG/SŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství německého jazyka pro SŠ CŽV NJ/SŠ 1262 8.000,- Kč
Doplňující didaktické studium NJ pro učitele 2. st. ZŠ a pro učitele SŠ CŽV NJ/ZŠ-SŠ 1262 8.000,- Kč

 

Učitelství pro základní školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
DVPP - Učitelství 1. stupně ZŠ NŠ-r-cžv 1253 9.000,- Kč
DVPP - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ CŽV AJ/ZŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ CŽV ČJ/ZŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ CŽV F/ZŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ CŽV M/ZŠ 1264 9.500,- Kč
DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na ZŠ CŽV Z/ZŠ 1264 9.500,- Kč

 

Specializace v pedagogice

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
DVPP - Učitelství pro mateřské školy MŠ-r-cžv 1254 9.000,- Kč

 

Doplňkové pedagogické studium

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd SPV-cžv 1255 7.000,- Kč
DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení SŘŠ-cžv 1266 12.000,- Kč
Metodik prevence sociálně patologických jevů MSPJ-cžv 1267 7.500,- Kč
Výchovný poradce VP-cžv 1176 6.000,- Kč