Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2016/17

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2016/17

Neotevření předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2016/2017 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 18. 2. do 3. 3. 2017 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KFY/KCP Kompenzační cvičení pro děti se specifickými potřebami I Kortánková Tereza P14278
    Mončeková Hana P14288
       
KFY/AFY Aplikovaná fyzika Maňásková Lenka P16313
       
KFY/SSOD Strojní součásti Jirout Jiří P15712
    Pícha Jindřich P15717
       
KFY/TTSD Technologie tištěných spojů Beránek Karel B16187
    Konzal Petr B16193
    Macho Lukáš B16195
       
KNJ/NPRA Německý pravopis Jílková Kateřina P16580
    Matějková Michaela P14336
    Šimečková Marie P16852
    Vodičková Alžběta P16518
       
KIN/TVVZ Technologie ve vzdělávání Juřenová Jana P160015
       
KNJ/MNJB1 Německý jazyk v MŠ I Koritar Filip P16713
    Pelánová Michaela P16721
    Straková Eliška P16723
       
KMA/MON Matematika okolo nás Vojáčková Adéla P16568
       
KPE/YSPVB Sociálně psychologický výcvik Studnička Michael P16763
    Vacková Aneta P15384
       
KPE/YART2 Arteterapie II Kučerová Pavla P15369
    Novák Michal P15373
    Šimková Kateřina P15379
    Štindlová Barbora P15381
    Štokingerová Lucie P15382
    Vocásková Michaela P15387
       
KPE/PDDSN Praktikum didaktiky SŠ Vaščilková Petra P16309
       
KAJ/PRG Pragmatika Fučíková Adéla P15965
    Vaněček Václav P15970
       
KAJ/VAL1 Vybrané kapitoly z angloamer. literat. I Bokrošová Petra P15536
    Holínová Lenka P15513
       
KTS/PLVV Plážový volejbal Božák Pavel Z15314
    Hašek Matěj P16606
    Hegedüš Jan P15399
    Jabůrek Roman Z15603
    Majerová Andrea P16616
    Musilová Markéta S14706
    Petrášková Lenka P16621
       
KTS/BL2 Bezmotorové létání II Busta Ondřej Z15315
       
KZV/RUCHB Plánování a regionální rozvoj cestovního ruchu a rekreace Havlová Aneta P15638
    Jungwirthová Vendula P15642
    Strouhalová Eliška P14694
       
KZV/VDHP Výchova k dentální hygieně Hammerlindl Daniel P15637
    Sazma Pavel P150078
    Strouhalová Eliška P14694
    Šímová Adéla P16635
       
KZV/NPPZ Průběžná pedagogická praxe Koclířová Andrea P16254