Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2016/17

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2016/17

Organizace zápisu do zimního semestru akademického roku 2017/2018

 

Při zápisu se řiďte:

  1. Opatřením děkana č. 5/2016 - viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2016/od16-05.php
  2. Opatřením děkana č. 1/2015 ke studentskému hodnocení výuky - !každý student je povinen zúčastnit se studentského hodnocení výuky! - viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-01.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

  1. 28. 5. (od 8.00 hod.) - 24. 7. (do 23.59 hod.) 2017
    předběžný zápis (ve Stagu "předzápis") všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  2. 1. 9. (od 8.00 hod.) - 1. 10. (do 23.59 hod.) 2017
    potvrzení zápisu předmětů zapsaných v předběžném zápisu na rozvrhové akce, korekce předzápisu

Pouze ve dnech 28. 5. - 9. 6. 2017 probíhá předzápis na celé JU a pouze v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou - e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.
Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.

 

Instrukce k předzápisu a zápisu viz

publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2016/17, s. 32-35

a http://home.pf.jcu.cz/~rozvrhpf/