Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 17/2001

Sdělení studijního oddělení
č. 17/2001

Formuláře a přihlášky k SZZ

Sdělujeme všem studentům Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, že od pondělí 5. 11. 2001 budou na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/ k dispozici ke stažení formuláře, které by mohli potřebovat (žádost, formulář pro uznání zkoušek, potvrzení o studiu, formulář změn v zápisovém listě, apod.)

Současně sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na téže adrese jsou k dispozici i formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 7. 12. 2001.