Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 1/ AR 2017/18

Sdělení studijního oddělení
č. 1/ AR 2017/18

Pro účastníky studia v rámci CŽV k úhradě poplatků
za studium zimního semestru AR 2017/2018

 

Vážení účastníci celoživotního vzdělávání,
upozorňujeme Vás na povinnost uhradit do 31. 10. 2017 stanovený poplatek za zimní semestr AR 2017/18 Vašeho studia v placeném programu CŽV.

Poplatek zaplaťte na účet PF JU:
Název banky: ČSOB
Číslo účtu: 104725778/0300
Variabilní symbol a částka: viz tabulka
Specifický symbol: Vaše rodné číslo bez lomítka

Pokud za Vás poplatek uhradí zaměstnavatel, požádejte o vystavení faktury e-mailem p. Alenu Dvořákovou - advo@pf.jcu.cz.
Do e-mailu uveďte přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení, částku a variabilní symbol.

 

Specializace v pedagogice

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
Učitelství pro mateřské školy MŠ-r-cžv 1254 9.000,- Kč

 

Učitelství pro základní školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ NŠ-r-cžv 1253 9.000,- Kč
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ AJ/ZŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ ČJ/ZŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ F/ZŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ In/ZŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ M/ZŠ 1264 9.500,- Kč
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku zeměpisu na ZŠ Z/ZŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ TchV/ZŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ VKZ/ZŠ 1503 9.500,- Kč

 

Učitelství pro střední školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
Učitelství anglického jazyka pro SŠ AJ/SŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ ČJ/SŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství fyziky pro SŠ F/SŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství informatiky pro SŠ In/SŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství matematiky pro SŠ M/SŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ TV/SŠ 1264 9.500,- Kč
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku zeměpisu na SŠ Z/SŠ 1264 9.500,- Kč
Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ FIG/SŠ 1264 9.500,- Kč
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku NJ na SŠ NJ/SŠ 1509 8.000,- Kč
Doplňující didaktické studium NJ pro učitele 2. st. ZŠ a pro učitele SŠ NJ/ZŠ-SŠ 1262 8.000,- Kč

 

Doplňkové pedagogické studium

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
Studium v oblasti pedagogických věd SPV-cžv 1255 7.000,- Kč
Studium pro ředitele škol a školských zařízení SŘŠ-cžv 1266 12.000,- Kč
Metodik prevence sociálně patologických jevů MSPJ-cžv 1267 7.500,- Kč
Studium pro výchovné poradce VP-cžv 1176 6.000,- Kč
Studium pro asistenty pedagoga 1 SAP1-cžv 1501 9.000,- Kč
Studium pro asistenty pedagoga 2 SAP2-cžv 1502 9.000,- Kč
Koordinátor ICT KICT-cžv 1257 7.000,- Kč