Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2017/18

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2017/18

Organizace zápisu do letního semestru akademického roku 2017/2018

 

Při zápisu se řiďte

  1. Opatřením děkana č. 7/2017 (Čl. 3) - viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-07.php
  2. Opatřením děkana č. 1/2015 ke studentskému hodnocení výuky - !každý student je povinen zúčastnit se studentského hodnocení výuky! - viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2016/od15-01.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

  • 7. 1. (od 8.00 hod.) - 20. 1. (do 12.00 hod.) 2018
    předběžný zápis (ve Stagu "předzápis") všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  • 3. 2. (od 8.00 hod.) - 11. 2. (do 23.59 hod.) 2018
    potvrzení zápisu předmětů zapsaných v předběžném zápisu na rozvrhové akce, korekce předzápisu

V těchto dvou termínech probíhá předzápis na celé JU a v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou - e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.

Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.

Instrukce k předzápisu a zápisu viz publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2017/18, s. 32-35 a http://home.pf.jcu.cz/~rozvrhpf/