Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2017/18

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2017/18

Organizace zápisu do zimního semestru akademického roku 2018/2019

 

Při zápisu se řiďte:

  1. Opatřením děkana č. 7/2017 (Čl. 3) – viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-07.php
  2. Opatřením děkana č. 1/2015 ke studentskému hodnocení výuky – !každý student je povinen zúčastnit se studentského hodnocení výuky! – viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-01.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích - termínech:

  • 28. 5. (od 8.00 hod.) – 24. 7. (do 23.59 hod.) 2018
    zápis všech předmětů ve STAGu, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  • 1. 9. (od 8.00 hod.) – 30. 9. (do 23.59 hod.) 2018
    upřesňující zápis předmětů zapsaných v zápisu ve STAGu na rozvrhové akce, korekce zápisu

Pouze ve dnech 28. 5. – 8. 6. 2018 probíhá předzápis na celé JU a pouze v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou – e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.

Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.

 

Instrukce k předzápisu a zápisu viz publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2017/18, s. 32–35 a http://home.pf.jcu.cz/~rozvrhpf/