Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 3/ AR 2018/19

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2018/19

Organizace zápisu do letního semestru akademického roku 2018/2019

 

Při zápisu se řiďte

  1. Opatřením děkana č. 7/2017 (Čl. 3) - viz https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-07.php
  2. Opatřením děkana č. 1/2015 ke studentskému hodnocení výuky – !každý student je povinen zúčastnit se studentského hodnocení výuky! – viz https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2016/od15-01.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích – termínech:

  • 14. 1. (od 8.00 hod.) – 25. 1. (do 23.59 hod.) 2019
    zápis (ve Stagu „předzápis“) všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  • 9. 2. (od 8.00 hod.) – 17. 2. (do 23.59 hod.) 2019
    upřesňující zápis – potvrzení zápisu předmětů zapsaných v zápisu na rozvrhové akce

V těchto dvou termínech probíhá zápis na celé JU a v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrhářku PF paní RNDr. Hanu Havelkovou – e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

K zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG http://portal.jcu.cz
Zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.

Zápis i upřesňující zápis je povinný pro všechny studenty.

Instrukce k zápisu a upřesňujícímu zápisu viz publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2018/19, s. 30-33 a http://home.pf.jcu.cz/~rozvrhpf/