Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/ AR 2018/19

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2018/19

Neotevření předmětů v letním semestru 2018/2019

 

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru 2018/2019 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu
   
KAJ/VAL2 Vybrané kapitoly z angloamerické literatury II
KAJ/MCJAB Cizí jazyk v mateřské škole AJ
KBI/ABD Analýza biologických dat
KBI/DEO Determinace obratlovců
KBI/DEN Základy dendrologie
KBI/BOT07 Terénní cvičení botaniky
KFY/TTS Technologie tištěných spojů
KNJ/NFRA Úvod do německé frazeologie
KNJ/PRA2 Praktická cvičení a konverzace II
KNJ/MCJNK Cizí jazyk v mateřské škole NJ
KPE/FMIO Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení
KVV/PTKP Prostorová tvorba-keramická plastika
KSV/KVSX Komparace volebních a stranických systémů
KZV/POEK Poetoterapie
KZV/VTULK Vodní turistika - loďkování
KZV/SPA Screening a prevence anomálií