Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 4/ AR 2019/20

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2019/20

Neotevření předmětů v letním semestru 2019/2020

 

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru 2019/2020 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

KPE/MLOUB Loutkové divadlo
KPE/MVTK Výtvarné techniky a jejich vedení
KPE/YMPR Metodologické praktikum
KPE/YPR Psychologie reklamy
KPE/TDT Tance dávných tradic
KPE/FMIO Feuersteinova metoda instrumen. obohacení
KAJ/SF Science fiction
KAJ/ANJM2 Anglický jazyk II
KAJ/STY Stylistika
KBH/PŽU Praktická žurnalistika
KBH/KOO Vybr. kap. z ortoepie a ortofonie
KBH/ISD Seminář k české literatuře 19. století
KNJ/MCJNB Cizí jazyk v mateřské škole NJ
KNJ/MNJB1 Německý jazyk v MŠ I
KNJ/NPPZ Průběžná pedagogická praxe
KNJ/UCJN2 Cizí jazyk II – němčina
KNJ/NJN2 Cizí jazyk němčina B 1.1
KNJ/WNJB2 Německý jazyk II
KBI/ABD Analýza biologických dat