Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 11/ AR 2019/20

Sdělení studijního oddělení
č. 11/ AR 2019/20

Oznámení absolventům z června 2020

 

Vážení absolventi z června 2020,

diplom a diploma supplement si můžete vyzvednout osobně na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky nejdříve 10 dnů po vykonání poslední části SZZ.

Pokud požadujete diplom a diploma supplement zaslat poštou, prosím informujte o tom svoji studijní referentku e-mailem nebo telefonem.

Z důvodu epidemie koronaviru se promoce budou konat pravděpodobně 21., 22., 23. a 24. září 2020. Instrukce k promocím a jejich přesný harmonogram a místo budou zveřejněny na www.pf.jcu.cz, pravděpodobně v srpnu 2020. Sledujte prosím www.pf.jcu.cz.