Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 2/ AR 2020/21

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2020/21

Zrušení imatrikulace

 

Na základě současné situace vývoje onemocnění COVID-19 imatrikulace studentů 1. ročníků na PF JU v letošním AR nebudou realizovány.