Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 2/ AR 2021/22

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2021/22

Zrušení imatrikulace

 

Na základě současné situace vývoje onemocnění COVID-19 imatrikulace studentů 1. ročníků na PF JU v letošním AR 2021/22 nebudou realizovány.