Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 3/ AR 2021/22

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2021/22

Neotevření předmětů v zimním semestru akademického roku 2021/2022

 

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru 2021/2022 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu
KBH/7TR Úvod do textologie a základy redakční práce
KNJ/7LK Letní kolegium
KBH/7CRV Česko-ruské literární a kulturní vztahy
KBH/7CSV Česko-slovenské literární a kulturní vztahy
KBI/7CHZ1 Základy chovatelství a zahradnictví I
KBI/CHZ01 Základy chovatelství
KGE/DMCR Destinační management cestovního ruchu
KGE/8ZA Základy astronomie
KFY/MPT Mikroprocesorová technika
KFY/PLA Fyzika plazmatu
KFY/SWD1 SolidWorks I
KFY/0PM Počítačové modelování ve vědě a technice
KHV/8DI1 Didaktika HV I
KHV/7ZS Ženský sbor