Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 8/ AR 2021/22

Sdělení studijního oddělení
č. 8/ AR 2021/22

Organizace zápisu do zimního semestru akademického roku 2022/2023

 

Při zápisu se řiďte:

  1. Opatřením děkana č. 7/2017 (Čl. 3) – viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-07.php
  2. Opatřením děkana č. 1/2015 ke studentskému hodnocení výuky – !každý student je povinen zúčastnit se studentského hodnocení výuky! – viz http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-01.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích – termínech:

  • 30. 5. (od 8.00 hod.) – 17. 7. (do 23.59 hod.) 2022
    zápis všech předmětů ve STAGu, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  • 1. 9. (od 8.00 hod.) – 28. 9. (do 23.59 hod.) 2022
    upřesňující zápis předmětů zapsaných v zápisu ve STAGu na rozvrhové akce, korekce zápisu

Pouze ve dnech 30. 5. – 10. 6. 2022 probíhá předzápis na celé JU a pouze v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrháře PF pana Petra Vejskraba – e-mail: pvejskrab@pf.jcu.cz

K předzápisu i zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG https://wstag.jcu.cz/portal/
Předzápis i zápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě nebo odkudkoli, kde máte připojení k síti.

Předzápis i zápis je povinný pro všechny studenty.

 

Instrukce k předzápisu a zápisu viz publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2021/22, s. 32–35