Symbol PF Rozpis SZZ – září 2019

Přírodopis, Přírodovědná a ekologická výchova

 

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (nMgr.)

Zkušební komise č. 1: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. – předsedkyně
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. – místopředseda
prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
PhDr. Jan Petr, Ph.D.
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

2. 9. 2019

Místnost: J312

Začátek: 8:00

SZZ Přírodopis a didaktika přírodopisu

č. Příjmení, jméno Obor
1. Čihák Petr, Bc. Zn-Přn-SZn
2. DOMIANOVÁ Kateřina, Bc. VKZn-Přn-SZn
3. HOŘEJŠÍ Kristýna, Bc. Zn-Přn-SZn
4. MAJEROVÁ Kateřina, Bc. Zn-Přn-SZn
5. MALÁ Tereza, Bc. NJn-Přn-SZn
6. MÍSAŘOVÁ Alena, Bc. Přn-TVSn-SZn
7. ROUČKOVÁ Veronika, Bc. VKZn-Přn-SZn
8. ŘEHÁKOVÁ Veronika, Bc. Přn-TVSn-SZn
9. STRATULAT Elena, Bc. Mn-Přn-SZn

 

 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Zkušební komise č. 2: RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. – předseda
doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. – místopředsedkyně
Mgr. Rostislav Černý, CSc.
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
PhDr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

3. 9. 2019

Místnost: J321

Začátek: 9:00

písemná SZZ

č. Příjmení, jméno Obor
1. ČERMÁKOVÁ Simona Přu-Chu-SZu
2. FRIEDBERGEROVÁ Markéta Přu-Chu-SZu
3. HOTAŘOVÁ Natálie Zu-Přu-SZu
4. ZVOLÁNKOVÁ Romana AJu-Přu-SZu

 

 

Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.)

Zkušební komise č. 3: Mgr. Jan Petr, Ph.D. – předseda
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. – místopředseda
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.
PhDr. Olga Vaněčková
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

4. 9. 2019

Místnost: J312

Začátek: 8:00

SZZ Zákl. přírodopisu a ekol. výchova s didaktikou, obhajoba BP

č. Příjmení, jméno Obor
1. Pechar Luboš PEVk