Symbol PF Rozpis SZZ – srpen 2019

Fyzika, Technická výchova, Základy výrobní techniky

Mgr. – Učitelství Technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ
ZVT – Základy výrobní techniky
Mgr. – Učitelství NŠ
CŽV – Učitelství Fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Zkušební komise: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. – předseda
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. – zástupce
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
Mgr. Pavel Černý, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
PhDr. Eva Roučová, Ph.D.
Ing. Michal Šerý, Ph.D.
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

 

28. 8. 2019

Místnost: J 217, J 219

Začátek: 8.00 hod.

 

SZZ:

P17867 Haasová Markéta Fy-TchVn-k
P17145 Kolář Zbyněk Fy-TchVn-k
P14878 Kyselák Jan Fy-TchVn-k
P17147 Váňa Jan Fy-TchVn-k

 

SZZ + obhajoba BP + závěrečné práce:

P14869 Vašek Lukáš ZVTk
P16650 Sigmundová Alexandra F/ZŠ

 

Obhajoba DP:

P16981 Schejbalová Jaroslava NŠ5
P17244 Stehlík Radim TchVn-TVSn-SZn
P15755 Talach Petr Fy-TchVn-k

 

 

Bc. – Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Mgr. – Učitelství Fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Zkušební komise: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. – předseda
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. – zástupce
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
Mgr. Pavel Černý, Ph.D.
Ing. Michal Šerý, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

 

29. 8. 2019

Místnost: J 217, J 219

Začátek: 8.00 hod.

 

SZZ:

P17549 Kříhová Tereza Mu-Fu-SZu

 

SZZ + obhajoba DP:

P17234 Wegenkittlová Pavla Mn-Fyn-SZn

 

Obhajoba BP + DP:

P17909 Bačáková Martina Mn-Fyn-SZn
P15752 Míček Radek Fy-TchVn-k
P16591 Vandasová Nikola Mu-Fu-SZu
P14533 Zeman Ivo Fu-TchVu-SZu